Giải ngân vốn hỗ trợ nông dân mô hình chăn nuôi bò sinh sản
19/07/2017

Vừa qua tại UBND xã Tam Phước, Hội Nông dân huyện và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Long Điền đã tiến hành giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện hội với dự án chăn nuôi bò sinh sản cho 10 hội viên Nông dân nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Tam Phước.

Hiện tại Hội Nông dân xã quản lý 4 dự án nuôi bò sinh sản với tổng số tiền 1.100.000.000 đồng cho 46 hội viên góp phần giúp hội viên tăng thu nhập đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đây là nguồn vốn được huyện hội hỗ trợ cho nông dân với mục đích phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, mỡ rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế vật nuôi cây trồng tạo việc làm tăng thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn xã.

 

Nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế của hộ gia đình và thực hiện hiệu quả, đúng mục đích mô hình dự án. Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Nông dân huyện đã tiến hành thẩm định từng hộ trước khi giải ngân, đảm bảo có chuồng trại và sau khi giải ngân 01 tháng sẻ tiến hành kiễm tra việc sử dụng vốn đảm bảo đúng mục đích.


Số lượt đọc: 1029 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác