ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RA MẮT MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ PHƯỚC LĂNG CHUNG TAY GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
14/08/2017

Vào ngày 14/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Phước tổ chức hội nghị để triển khai và ra mắt mô hình khu dân cư Phước Lăng chung tay giam nghèo bền vững. Thông qua việc triển khai và ra mắt mô hình “Khu dân cư Phước Lăng chung tay giảm nghèo bền vững” nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo làm ăn vươn lên trong cuộc sống; Vận động hộ gia đình và Nhân dân đóng góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế để tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Trong hội nghị ra mắt mô hình, các thành viên Ban chỉ đạo, ban vận động và tổ vận động đã ký kết nội dung thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư Phước Lăng chung tay giảm nghèo bền vững”, thực hiện tốt các tiêu chí và chỉ tiêu đăng ký thực hiện mô hình giai đoạn 1 (đến ngày 30/10/2017) thoát nghèo cho các hộ nghèo tại ấp Phước Lăng với chỉ tiêu đề ra là 42% hộ nghèo toàn ấp (thoát nghèo cho 18/43 hộ nghèo hiện có).

Cũng nhân hội nghị ra mắt mô hình, chùa Thiên Bửu – xã Tam Phước đã tặng 43 xuất quà cho 43 hộ nghèo thuộc khu dân cư Phước Lăng, trị giá 12,9 triệu đồng. Ngoài ra, các chùa trên địa bàn xã cũng nhận hỗ trợ hàng tháng cho 15 hộ nghèo (hỗ trợ thường xuyên, mỗi xuất quà trị giá 200.000đ/tháng/hộ).


Số lượt đọc: 1309 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác