HỘI LHPN XÃ TAM PHƯỚC CÙNG CÔNG AN XÃ THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 01 VỀ “QUẢN LÝ, GIÁO DỤC CON EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI”
03/12/2018
Một trong những mô hình an ninh trật tự mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Hóa triển khai hiệu quả thời gian qua là việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và lực lượng Công an xã về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH) năm 2018.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hội nghị, buổi hội họp tại nơi cư trú, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hồng Hóa đã có nhiều hoạt động đồng bộ, thường xuyên tại các cơ sở; vận động các chi hội phụ nữ xây dựng và duy trì các mô hình, các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình, tội phạm và tệ nạn xã hội”,  “5 không, 3 sạch”, tổ hòa giải, địa chỉ tin cậyđược xây dựng hiệu quả rộng khắp trên địa bàn toàn xã.

Thông qua các mô hình, các câu lạc bộ giúp cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân có cơ hội để giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng trong phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ trong việc giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội.

Việc tổ chức, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01, không chỉ vận động chị em chú trọng việc giáo dục con em, người thân trong gia đình mà còn cảm hóa được nhiều đối tượng lầm lỡ tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài hình thức phổ biến qua tờ rơi, hệ thống loa truyền thanh, các thành viên trong các chi hội, câu lạc bộ còn xây dựng các tiểu phẩm, các bài thơ, ca, hò, vè…thú vị, có ý nghĩa để biểu diễn trong các hội nghị, buổi hội họp; thực hiện rà soát từng nhà, từng đối tượng” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, kịp thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ và giúp đỡ họ; các thành viên đã sử dụng các câu chuyện có thật từ những người lầm lỗi mắc tệ nạn xã hội biết vượt lên làm lại cuộc đời để động viên, khuyến khích những người còn mặc cảm vì lỗi lầm của mình”. Trong năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan, ban ngành đã động viên, cảm hóa được 3 đối tượng lầm lỡ trở nên tiến bộ rõ rệt; đề xuất, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tạo điều kiện cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, xứng đáng với phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” như: Giúp nhau phát triển kinh tế, hàng năm vận động hội viên tham gia góp tiền, kêu gọi ủng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ,.... Phối hợp với Ban Công an xã, tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các đối tượng mãn hạn tù có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Tổ chức tuyên truyền về pháp luật, tác hại về ma túy, tệ nạn xã hội…trên nhiều diễn đàn với 525 lượt người tham gia.

Từ việc thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Phước tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong cán bộ, hội viên và nhân dân; từ đó, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã./.


Số lượt đọc: 1483 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác