Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2020); 21 năm Ngày dân vận cả nước và tổng kết phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước
15/10/2020

Dân vận là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện rất sinh động một tư tưởng lớn có tầm nhìn chiến lược của Bác về công tác dân vận mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Xác định công tác Dân vận có vị trí, vai trò quan trọng và ý nghĩa chính trị sâu sắc, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhằm ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2020); 21 năm Ngày Dân vận cả nước, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 qua đó đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày 12/10/2020, Đảng ủy, UBND xã Tam Phước tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2020); 21 năm Ngày dân vận cả nước và tổng kết phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2020.

          Tham dự hội nghị gồm có đồng chí Thượng tá Võ Văn Hiền, Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền, Lãnh đạo Đảng ủy -  HĐND – UBND- UBMTTQVN xã, Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể xã; Thành viên Khối Dân vận xã; Tổ Dân vận Chính quyền xã; Thành viên Tổ Dân vận 06 ấp; Hiệu trưởng 03 Khối trường học.

Trong năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được các Ban ngành, các ban ấp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với 34 mô hình “Dân vận khéo” trong đó có 26 mô hình tập thể và 08 điển hình cá nhân, trong đó có một số mô hình nổi bật đem lại nhiều kết quả thiết thực cụ thể như: mô hình "Khu dân cư không rác" của Tổ Dân vận ấp Phước Trung; mô hình: “Vận động Cá nhân, Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến” của Tổ Dân vận chính quyền; Mô hình “Xóa nơi tập trung rác thải thành điểm xanh -  sạch - đẹp” của Tổ Dân vận ấp Phước Hưng; mô hình camera an ninh trên địa bàn ấp,  Mô hình: "Sơn sửa nhà cho đối tượng hộ gia đình khó khăn, neo đơn, đoàn viên thanh niên khó khăn" của Đoàn Thanh niên xã; Mô hình: Vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" của Trung tâm văn hoa, thể thao – học tập cộng đồng xã, Mô hình cá nhân: "Gương điển hình trong thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế về trồng hoa kỹ thuật mới" (Nguyễn Văn Tâm, tổ 12, ấp Phước Hưng);...

 

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND xã đã khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân, 01 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo ở địa phương.

 

Các tập thể được khen thưởng đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Tam Phước

 

Các cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Tam Phước

           Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo Khối dân vận xã, UBND xã, Tổ dân vận chính quyền xã trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Cải cách thủ tục hành chính, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của các Đoàn thể chính trị - xã hội, tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; Vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tham gia bảo vệ môi trường, …  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 


Số lượt đọc: 814 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác