Phê duyệt Dự án phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đợt I năm 2020)
12/03/2020
 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản năm 2020 tại các xã: Phước Tỉnh, An Ngãi, Tam Phước và An Nhứt (Đợt I năm 2020), với tổng số hộ thực hiện dự án 71 hộ,

Đính kèm Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Long Điền về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đợt I năm 2020) xem tại đây

Đính kèm danh sách 25 hộ được phê duyệt thuộc xã Tam Phước xem tại đây


Số lượt đọc: 218 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác