Phê duyệt Dự án phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đợt IV năm 2020)
04/09/2020
Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản năm 2020 tại các xã: Tam Phước và Phước Tỉnh (Đợt IV năm 2020), với tổng số hộ thực hiện dự án 127 hộ, tổng số tiền: 11.236.350.000 đồng

Theo nội dung Quyết định, trên địa bàn xã có 122 hộ được phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản với tổng số vốn thực hiện 10.677.350.000 đồng; vốn ngân sách nhà nước: 5.080.175.000 đồng; vốn dân đóng góp: 5.597.175.000 đồng.

Đính kèm Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND huyện Long Điền xem tại đây

Danh sách các hộ được phê duyệt xem tại đây


Số lượt đọc: 235 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác