Ban chỉ huy Công an xã Tân Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017
26/03/2018

Sáng ngày 22/03/2018, Ban chỉ huy Công an xã Tân Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo An ninh chính trị- trât tự an toàn xã hội năm 2017, và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo công an huyện Tân Thành, lãnh đạo Đảng ủy xã, HĐND xã, UBND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã, thôn.

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Công an huyện, trực tiếp là Đảng ủy, UBND xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự luôn được coi trọng và đạt được những kết quả đáng kể, góp phần quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tê, văn hóa - xã hội tại địa phương. Trong năm 2017 Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo tình hình tật tự an toàn xã hội, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, thực hiện tốt các chương trình, Kế hoạch, giải pháp, kịp thời giải quyết, xử lý những tình huống cấp bách trên địa bàn, đồng thời phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể xã thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Về tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 24 vụ giảm 7 vụ so với cùng kỳ 2016, về tệ nạn xã hội xảy ra 8 vụ 23 đối tượng (giảm 5 vụ so với cùng kỳ)Nhằm động viên khích lệ tình thần các tập thể và cá nhân đã có thành tích BCH Công an xã đã đề xuất với UBND xã khen thưởng cho 04 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác phối kết hợp giữa các ban ngnahf đoàn thể trong công tác vận động cảm hóa giáo dục…/.

 


Số lượt đọc: 1236 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác