Hội đồng nhân dân xã Tân Hải tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
08/02/2017

 Ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường A UBND xã Tân Hải, Hội đồng nhân dân xã Tân Hải tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã Tân Hải khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐND xã năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; đồng thời các Đại biểu đã tập trung phát biểu thảo luận những vấn đề phát sinh trong nhân dân cụ thể như: đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…..

Kỳ họp đã Thông qua các Tờ Trình và các Nghị quyết quan trọng  như: Tờ trình về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND xã trong năm 2017; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của xã Tân Hải năm 2017….. Hội nghị cũng đã được các Đại Biểu thống nhất thông qua biểu quyết 100%./.

Ngoài ra cũng tại kỳ họp HĐND xã đã bầu bổ sung 02 chức danh: 01 Phó chủ tịch HĐND xã và 01 phó chủ tịch UBND xã. Kết quả đ/c Nguyễn Văn Duy- Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã và đ/c Phạm Văn Nghĩa- giữ chức vụ- Phó chủ tịch UBND xã./.


Số lượt đọc: 722 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác