Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tân Hải
04/11/2019

Nhằm xác định và lập danh sách hộ đủ điều kiện thoát nghèo năm 2019, đồng thời rà soát lại sô hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn mới của Tỉnh trên địa bàn xã Tân Hải để căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mực tiêu giảm nghèo hàng năm.

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo xã Tân Hải xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn bắt đầu từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019, tham gia đoàn có các đồng chí trong ban giảm nghèo xã, các đồng chí đại diện ban thôn đến tận từng hộ gia đình để nắm tình hình hoàn cảnh từng hộ nghèo. Hiện tại trên địa bàn xã có 155 hộ thuộc diện hộ nghèo. Trong đó có 19 hộ thuộc diện hộ nghèo Quốc gia, 17 hộ thuộc hộ cận nghèo, 108 hộ thuộc hộ nghèo tỉnh và 11 hộ thuộc hộ nghèo cận tỉnh. Qua quá trình rà soát xong Ban chỉ đạo tiến hành họp xét xin ý kiến kết quả khảo sát tại 6 thôn sau đó Ban chỉ đạo tổng hợp kết quả để xem xét những hộ đủ điều kiện thoát nghèo năm 2019 và những hộ phát sinh trong năm 2019.

 


Số lượt đọc: 1101 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác