Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.
24/01/2019

Sáng ngày 23/01/2019, tại Hội trường A UBND xã Tân Hải, Đảng ủy xã Tân Hải tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Khuyên- Phó ban tuyên giáo Thị ủy là báo cáo viên của buổi triển khai. Tham gia hội nghị có các đồng chí là đảng viên trong toàn đảng bộ, cán bộ công chức xã chưa phải là đảng viên, các đồng chí là trưởng và phó các ban thôn, các ban ngành đoàn thể thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Khuyên- Báo cáo viên đã triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 giới thiệu các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. 

 


Số lượt đọc: 776 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác