Khẩu phần ăn cho dê
08/09/2016
- Nhu cầu dinh dưỡng: Dê cần một lượng thức ăn tính theo vật chất khô (VCK) bằng 3,5% thể trọng, dê thịt 3,0%, dê sữa 4,0%. Ví dụ: Một dê Cái Bách Thảo nặng 35kg thì lượng VCK là: 35kg x 4% = 1,4kg. Với nhu cầu 65% VCK từ thức ăn thô xanh (0,91 kg) và 35% VCK từ thức ăn tinh (0,49 kg). Khi cho dê ăn loại thức ăn thô xanh chứa 20% VCK và thức ăn tinh chứa 90% VCK. Trên cơ sở đó, ta sẽ tính được lượng thức ăn hàng ngày cho dê:

- Thức ăn thô xanh: 0,91kg: 0,20 = 4,55kg.

- Thức ăn tinh: 0,49kg: 0,90 = 0,44kg

Nhu cầu về vật chất khô chỉ nói lên số lượng thức ăn, còn về chất lượng thức ăn phải tính theo nhu cầu năng lượng và protein...

- Nhu cầu năng lượng hàng ngày (MJ/ngày) của dê được tính theo thể trọng cho duy trì, sinh trưởng phát triển và SX…

- Nhu cầu protein hàng ngày (DCP) của dê cũng được tính theo thể trọng cho duy trì, sinh trưởng phát triển và SX…

- Khẩu phần: Trên cơ sở nhu cầu dinh dưỡng của dê, căn cứ theo thể trọng, khả  năng sinh trưởng phát triển, SX và các nguồn thức ăn hiện có mà xây dựng khẩu phần thức ăn cho dê. Yêu cầu của khẩu phần thức ăn là cân đối thành phần và giá trị dinh dưỡng, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng thức ăn, nhất là đạm, khoáng, sinh tố... Nên bổ sung đá liếm tự do cho dê.

Một số khẩu phần cho dê có thể trọng và năng suất sữa khác nhau (kg/con/ngày): 

Thành phần thức ăn Dê 30kg cho 1 lít sữa Dê 40kg cho 1,5 lít sữa Dê 50kg cho 2 lít sữa
Cỏ lá xây xanh 3,0 4,0 4,5
Lá cây họ đậu 1,0 2,0 2,5
TĂ hỗn hợp (14-15% Protein) 0,3-0,4 0,6-0,7 0,9-1,0

 


Số lượt đọc: 1638 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác