HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI
07/11/2019
Ngày 25/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng đã tổ chức hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo đối với kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Chanh - Phó Bí thư TT.Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Bùi Thị Thúy Phượng - PCT. HĐND, đồng chí Phạm Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các đoàn thể, ban, ngành của xã và Trưởng Ban CTMT 5 ấp.

Tại hội nghị, đã có 05 ý kiến của các thành viên đóng góp vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2019. Đa số các ý kiến cơ bản đồng tình nội dung của kế hoạch. Tuy nhiên, kế hoạch cần có thời gian, số liệu cụ thể, chính xác phù hợp với điều kiện KT-VH-XH của địa phương. Ngoài ra, một số ý kiến cũng lưu ý về chỉnh sửa ngôn ngữ sử dụng trong văn bản cần chặt chẽ, dễ hiểu.

Đồng chí Lê Đức Chanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị. Các ý kiến đã đề cập toàn diện đến các nội dung trong Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2019, nhiều ý kiến sát với thực tế, có tính khả thi cao.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thống nhất đề nghị UBND xã nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo nhằm tổ chức điều hành và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa nông thôn mới xã Tân Hưng năm 2019.  

Nguyễn Mạnh Hùng 


Số lượt đọc: 859 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác