Đảng uỷ Xã Tân Hưng sơ kết 1 năm thực hịên cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’
19/05/2008

Đảng uỷ xã Tân Hưng vừa sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2007, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đảng uỷ xã Tân Hưng đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động  theo đúng hướng dẫn và trình tự như tổ chức học tập 03 chuyên đề về cuộc vận động; Tổ chức lấy ý kiến của quần chúng đóng góp cho tổ chức đảng và đảng viên; Tổ chức hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…với kết quả 100% đảng viên được triệu tập, giáo viên, cán bộ-công nhân viên ngoài đảng và 92% cán bộ các đoàn thể tham gia học tập 03 chuyên đề. Trên 200 quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng và đảng viên. 100% đảng viên đang sinh hoạt đã viết bản thu hoạch, tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu. Những ý kiến đóng góp của quần chúng được thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên tiếp thu, sửa chữa. Đồng thời Đảng uỷ xã và các chi bộ đã xây dựng và công bố về chương trình quản lý đạo đức lối sống đảng viên, công nhân viên trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo của xã đã tiến  hành kiểm tra 02 chi bộ Quân sự và Công an để rút kinh nghịêm tổ chức thực hiện.

 

 Công tác tuyên truyền về cuộc vận động được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú và bằng nhiều kênh thông tin như tổ chức Hội thi “Kể chuỵên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã đã làm cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Tân Hưng trở thành cuộc sinh hoạt chính trị, văn hoá khá sâu rộng, hiệu quả ./.


Số lượt đọc: 1145 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác