Ban công tác mặt trận ấp Phước Tân 3 trong công tác vận động quần chúng năm 2020
26/08/2020
Tuyến đường hẻm 21A, tổ 5 ấp Phước Tân 3 sau khi được bê tông

Đầu năm 2020 Ban công tác Mặt trận (BCTMT) ấp Phước Tân 3 đã được quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về Công tác dân vận khéo, BCTMT ấp Phước Tân 3 đã phối hợp, thực hiện công tác với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, quá trình thực hiện chủ trương trên đã phát huy tích cực vai trò tự quản của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện nông thôn mới, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và nâng cấp sửa chữa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông trong các tổ địa bàn dân cư. Sau khi BCTMT ấp tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện mô hình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phối hợp với tổ địa bàn dân cư nắm danh sách từng hộ để tiến hành đi đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; trong quá trình thực hiện các thành viên kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thành viên trong hộ gia đình nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung về những vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội, QPAN mà Nhân dân quan tâm, kịp thời báo cáo cho cấp ủy chi bộ, Trưởng ấp, BCTMT để có biện pháp giải quyết cho thấu tình đạt lý. Kết quả đã vận động được 10/12 hộ thuộc đường 21A, tổ 5 chiều dài 200m, ngang 3m. Tổng số tiền là 36.000.000đ.

Cũng từ hiệu quả của mô hình BCTMT ấp vận động Nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, mô hình đã thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia và được cấp ủy quan tâm, hỗ trợ, BCTMT ấp sẽ tiếp tục vận động và duy trì mô hình, nhân rộng trong thời gian tới.

Qua việc triển khai thực hiện mô hình cho thấy, sức mạnh của Nhân dân là vô cùng lớn, nếu chúng ta làm tốt công tác vận động quần chúng sẽ phát huy được sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết của Nhân dân.                                    

 BAN CTMT ẤP PHƯỚC TÂN 3

 


Số lượt đọc: 659 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác