Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và tổ chức Đoàn
31/10/2020

Xác định công tác nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn là 1 trong những nội dung quan trọng và quyết định đến sự vững mạnh của chi đoàn cũng như Đoàn xã Tân Hưng. Chính vì thế ngay từ đầu năm, Đoàn xã đã xâu dựng các mô hình cũng như giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và tổ chức Đoàn ở các chi đoàn và Đoàn như thuờng xuyên tham dự sinh hoạt các chi đoàn để nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của các đồng chí đoàn viên, tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ để kiểm thời nắm bắt và đôn đốc các chi đoàn còn yếu kém. Từ đó, có những biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị...

Lồng ghép vào đó là triển khai hiệu quả chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn-Hội.

Qua đó, đã mang lại nhiều kết quả như:

- Chi đoàn ấp PT5 đổi mới mô hình sinh hoạt tại các địa điểm khác nhau đã thu hút thêm được 2 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn.

- Chi đoàn trường Tân Hưng đã phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các em đoàn viên được kết nạp từ đội viên trưởng thành.


Số lượt đọc: 638 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác