TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Bảy, 20/4/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 382834
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  Xã Bưng Riềng sơ kết 05 năm triển khai thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH 11 về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn, giai đoạn 2009 – 2013.
14/11/2013

       Xác định việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ theo tinh thần Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống Chính trị xã hội, là cơ sở để phát huy quyền làm chủ của Đảng viên, CBCC và nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ Đảng viên, CBCC có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân.

        Do đó, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH 11 về thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND. UB.MTTQ và các đoàn thể xã Bưng Riềng đã đưa việc thực hiện QCDC vào Nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ hàng năm của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tạo sự phối hợp thống nhất, đồng bộ trong quán triệt, triển khai học tập Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH 11 đến toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Từ đó, đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời đã tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân phát huy tối đa quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực đời sống Chính Trị - Kinh tế - Văn hóa xã hội – Quốc phòng an ninh. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia ( MTQG ) về xây dựng nông thôn mới ( NTM ) gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

          Qua 05 năm triển khai thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 về thực hiện dân chủ  ở xã Bưng Riềng đã đạt được những kết quả tích cực như :  Nhận thức Cán bộ và nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã ngày càng được nâng cao; đã từng bước xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ CBCC và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và quan liêu, sách nhiễu nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân và người lao động được phát huy một cách tích cực. Các chỉ tiêu,  nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh và chương trình xây dựng NTM hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và ngày càng phát huy hiệu quả, đã làm bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, được đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần được khắc phục là :  Còn một số Đại biểu HĐND chưa làm tốt trách nhiệm trước dân, chưa thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, chưa phát huy hết vai trò là Đại biểu do dân cử. Đồng thời, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên do trình độ, năng lực và chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng về thực hiện qui chế dân chủ, nên đôi lúc, đôi nơi vẫn còn biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, gây phiền hà, sách nhiễu dân ( đã bị kiểm tra và xử lý ).
    C
ác buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ dân cư chưa được tổ chức thường xuyên do đó đã hạn chế đến nội dung " dân biết, dân bàn , dân kiểm tra và quyết định ".  Còn một số bộ phận công dân ít tham gia sinh hoạt, hội họp ở địa bàn dân cư nên từ đó chưa phát huy được quyền làm chủ của mình theo phương châm " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra " và còn nhiều biểu hiện nặng về quyền lợi hơn nghĩa vụ và chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Đảng,  xây dựng chính quyền địa phương.  Chất lượng hoạt động của Ban  TTrND  chưa  cao, việc tổ chức thực hiện theo Quy ước ở khu dân cư vẫn còn nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thiết thực hiện. Những vấn đề trên cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra phương hướng khắp phục trong thời tới, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và phù hợp với địa phương trong việc triển khai Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH 11 về thực hiện dân chủ ở xã trong những năm tiếp theo./.

 

Nguyễn Minh Tuấn - VP.UBND
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu