TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Bảy, 13/4/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 381974
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  THÔNG BÁO Công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực: Thi đua- Khen thưởng theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng.
21/06/2014

Căn cứ Pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN về hướng dẫn thực hiện các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số: 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh BRVT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Căn cứ Đề án xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng.

Thực hiện công văn số: 3208/UBND-VP ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc cho phép xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 tại UBND các xã, phường, thị trấn năm 2014.

Nay, UBND xã Bưng thông báo công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng. Cụ thể như sau:

1/. Quy trình về tặng “ Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất”:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) 

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

+ Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng ( theo mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ).

b. Thời hạn giải quyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

c. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

  d. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

  đ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính

- Giấy khen

         e. Lệ Phí: không

         f. Tên mẩu đơn mẩu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp huyện thành tích đột xuất (đối với tập thể và cá nhân) theo mẩu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

         g. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Tập thể cá nhân lập được thành tích đột xuất như: hành động dũng cảm trong phòng chống tội phạm, cứu người, bảo vệ tài sản Nhà nước, nhân dân; trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc, giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn,... hay trong những hoàn cảnh hiểm nghèo khác.

+ Tập thể, cá nhân ngoài nghành, địa phương, đơn vị nhưng có nhiều đóng góp cho ngành, địa phương, đơn vị

h. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thi đua, khen thưởng này 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ

+ Quyết định số 58/2011/QD-UBDN ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc ban hành Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

a.  Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

2. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

???

3. 

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

1

4. 

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

2/. Quy trình tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) 

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

+ Biên bản bình xét thi đua;

+ Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng ( theo mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP )

+ Các văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản phát động thi đua và các văn bản có liên quan

b. Thời hạn giải quyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thẩm định hố sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

c. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan, đơn vị liên quan

d. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

đ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính

- Giấy khen

e. Lệ Phí: không

f. Tên mẩu đơn mẩu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp huyện thành tích đột xuất (đối với tập thể và cá nhân) theo mẩu số 07 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

g. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc sau một đợt thi  đua, chương trình, một chuyên đề công tác, kết thúc nhiệm vụ trọng tâm do ngành, địa phương đơn vị phát động hoặc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập chẳn 10 năm, 20 năm...hay nhân kết thúc nhiệm kỳ Đại hội

h. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thi đua, khen thưởng này 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ

+ Quyết định số 58/2011/QD-UBDN ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc ban hành Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

g. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

5. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

6. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

???

7. 

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

1

8. 

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

3/. Quy trình tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) 

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

+ Biên bản bình xét thi đua;

+ Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP)

b. Thời hạn giải quyết: Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thẩm định hố sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

c. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan, đơn vị liên quan

d. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

đ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Giấy khen

e. Lệ Phí: không

f.  Tên mẩu đơn mẩu tờ khai:

+  Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp xã (đối với tập thể) theo mẩu số 01 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Giấy khen cấp xã (đối với cá nhân) theo mẩu số 02 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

g.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

+ Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể

h.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thi đua, khen thưởng này 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ

+ Quyết định số 58/2011/QD-UBDN ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc ban hành Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

i. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

9. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

10. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

???

11. 

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

1

12. 

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực: Thi đua- Khen thưởng theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng đã được niêm yết công khai tại phòng làm việc của Ông: Lê Văn Quang, cán bộ Tôn giáo- Dân tộc và được đăng tải trên hệ thống Website của UBND xã Bưng Riềng. Mọi tổ chức và cá nhân đều có thể cập nhật trên hệ thống mạng Internet để xem. 

Lương Vũ
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu