TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Tư, 24/4/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 383613
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  THÔNG BÁO Công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng.
21/06/2014

Căn cứ Pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN về hướng dẫn thực hiện các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Đề án xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng.

Thực hiện công văn số: 3208/UBND-VP ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc cho phép xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 tại UBND các xã, phường, thị trấn năm 2014.

Nay, UBND xã Bưng thông báo công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng. Cụ thể như sau:

1/. Quy trình đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

a.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

b.  Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Lưu ý: Trong thời hạn 6 ( sáu ) tháng, nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3, điểm a Khoản 4 của Điều 11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ( Điều 11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị thu hồi.

c.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

     + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

     + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 

     + Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

đ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

e.  Lệ phí: Không.

f.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

g.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; 

+ Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ( sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Số lượng trẻ em trong 1 ( một ) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 ( năm mươi ) trẻ;

h.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi vào sổ giao nhận

Công chức chuyên môn

3

2. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Đầy đủ, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa đầy đủ, thì đề nghị bổ sung hoàn chỉnh.

3. 

Ký công văn về việc chuyển hồ sơ về phòng GDĐT

Lãnh đạo

2

4. 

Gửi hồ sơ về phòng GDĐT

Công chức chuyên môn

1

5. 

Phòng Giáo dục đào tạo

10

6. 

Nhận kết quả thẩm định từ phòng GDĐT

Dự thảo quyết định

Trình lãnh đạo UBND

Công chức chuyên môn

4

7. 

Ký duyệt quyết định

Lãnh đạo

3

8. 

Trả kết quả

Công chức chuyên môn

2

2/. Quy trình giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện đối với các trường hợp vi phạm phải giải thể theo quy định.

+ Đơn xin giải thể ( trường hợp tổ chức, cá nhân xin giải thể )

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ( hai mươi lăm ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

   + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

   + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 

   + Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

đ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

e. Lệ phí: Không.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

g. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

h. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

9. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi vào sổ giao nhận

Công chức chuyên môn

2

10. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Đầy đủ, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa đầy đủ, thì đề nghị bổ sung hoàn chỉnh.

11. 

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

2

12. 

Gửi hồ sơ về phòng GDĐT

Công chức chuyên môn

1

13. 

Phòng Giáo dục đào tạo

10

14. 

Nhận kết quả thẩm định từ phòng GDĐT

Dự thảo quyết định

Trình lãnh đạo UBND

Công chức chuyên môn

4

15. 

Ký duyệt quyết định

Lãnh đạo

3

16. 

Trả kết quả

Công chức chuyên môn

3

3/. Quy trình sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân. Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với các yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non, Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và điều kiện thực tế địa phương;

+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ ).

b. Thời hạn giải quyết: 15 ( mười lăm ) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. 

  + Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

đ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

e. Lệ phí: Không.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

g. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

+ Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.

h. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

17. 

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi vào sổ giao nhận

Công chức chuyên môn

2

18. 

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh.

Công chức chuyên môn

6

19. 

Ký văn bản phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

3

20. 

Gửi hồ sơ về Phòng giáo dục huyện

Công chức chuyên môn

1

21. 

Nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức chuyên môn

3

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 của UBND xã Bưng Riềng đã được niêm yết công khai tại phòng làm việc của Bộ phận “ Một cửa, một cửa liên thông” và được đăng tải trên hệ thống Website của UBND xã Bưng Riềng. Mọi tổ chức và cá nhân đều có thể truy cập trên hệ thống mạng Internet để xem. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Minh Tuấn, công chức Văn phòng UBND xã kiêm thư ký ISO theo số điện thoại số: 064.3878.111, hoặc số: 01693297749 để được xem xét, giải quyết.

Nhận được thông báo này, đề nghị thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, BND 04 ấp, thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được biết để thực hiện và giám sát./.

Lương Vũ
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu