UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
03/11/2018

Nhằm tuyên truyền sâu rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, UBND xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, lưu động và trang thông tin điện tử.

Đài truyền thanh xã xây dựng chuyên mục cải cách thủ tục hành chính thường xuyên tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các nội dung: thông báo danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tại UBND xã, bao gồm các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, tài nguyên nước, người có công, tôn giáo, hộ tịch, liên thông thủ tục khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi, lĩnh vực thi đua khen thưởng, thể thao, thự viện, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, trẻ em.

Niêm yết danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Thường xuyên nhắc nhở các công chức làm việc tại bộ phận một cửa hướng dẫn cho các tổ chức và công dân khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Giao công chức Tư pháp rà soát, niêm yết công khai bộ phận tiếp nhận trả kết quả danh mục các thủ tục hành chính, bao gồm các thủ tục được cung ứng dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thời gian giải quyết, thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bãi bỏ và ban hành mới của tỉnh.

Ngoài ra, UBND xã còn tổ chức xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã hướng dẫn người dân  sử dụng đăng ký hồ sơ qua mạng


Số lượt đọc: 885 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác