DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM, AN TOÀN THỰC PHẨM, Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH
31/05/2019

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1020/QĐ- UBND vv công bố dnah mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm, dược phẩm, ATTP và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở y tế tỉnh cho nhân dân trên địa bàn được biết.

Quyết định này công bố danh mục 4 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực gồm các lĩnh vực: Mỹ phẩm, dược phẩm, ATTP và dinh dưỡng, Trang thiết bị y tế.

- Nội dung của danh mục mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm: Cấp số tiếp nhận  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ

+ Thời gian giải quyết:  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định

+ Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

-Nội dung của danh mục mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ

+ Thời gian giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định

+ Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

-Nội dung của danh mục mới ban hành trong lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ

+ Thời gian giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định

+ Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

-Nội dung của danh mục mới ban hành trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ

+ Thời gian giải quyết:  3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định

+ Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.


Số lượt đọc: 868 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác