DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
24/05/2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1110/QĐ- UBND vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thủy lợi.

Quyết định này công bố danh mục 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thủy lợi.

Nội dung của danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật gồm: xác nhận hoạt động dịch vụ BVTV

Nội dung của danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp gồm: Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; Xác nhận của uBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây hóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, cây có nguồn gốc khai tahc1 từ rừng tự nhiện, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cya6 phân tản của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

Nội dung của danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi gồm: cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; cấp giấy phép khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Cấp giấy phép cho các hoạt động GTVT của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: các loại xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy, xe cơ giớ dùng cho người tàn tật, xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi; Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


Số lượt đọc: 887 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác