DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
20/06/2019

Ngày ngày 29 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND vv công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện cho nhân dân trên địa bàn huyện được biết.

Quyết định này công bố danh mục 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung linh vực lao động, tiền lương gồm: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ các ngày lễ.

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Địa điểm thực hiện: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện


Số lượt đọc: 799 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác