Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới
29/06/2018

Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) xã Phước Tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện một số tiêu chí, đưa các ấp vùng nông thôn về đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình. 

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngày 29/6/2018 LLVT xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo và nhất là phối hợp với LLVT xã Phước Hưng xây dựng NTM khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình cụ thể, gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa; phối hợp triển khai 03 nội dung: tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg của chính phủ, tặng quà cho 20 đối tượng chính sách khó khăn, làm vệ sinh 02 xã và các vấn đề liên quan.

 

Công tác dân vận được LLVT xã quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và được đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ quân sự xã. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xác định đúng nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” là một nội dung thực hiện trong Nghị quyết để ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể chung tay giúp đỡ nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

 

 

Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, từ năm 2012 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự xã huy động các lực lượng tham gia lao động giúp đỡ nhân dân xây dựng củng cố giao thông nông thôn, làm vệ sinh bờ kè ven biển với mục tiêu bảo vệ môi trường; góp phần đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó tình dân quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn.

 


Số lượt đọc: 702 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác