Tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách bảo hiểm y tế tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.
11/09/2018

        Nhằm nâng cao trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong công tác phối kết hợp tổ chức trong việc tham gia thực hiện mô hình “Nhân dân ấp Tân An tham gia bảo hiểm y tế”, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.     Ngày 11/9/2018, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình điểm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung:“Nhân dân ấp Tân An tham gia bảo hiểm y tế ”, địa điểm tại Hội trường A- UBND xã Phước Tỉnh.

     Tham dự hội nghị, có đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã- Chủ trì hội nghị, các đồng chí đại diện Ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí là Bí thư Chi bộ và Trưởng ban của 15 ấp.

     Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã thông qua kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện mô hình điểm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung: “Nhân dân ấp Tân An tham gia bảo hiểm y tế ”, địa điểm tại Hội trường A- UBND xã Phước Tỉnh.

 

đồng chí  Lê Minh Hải - Chủ tịch UBMTTQ VN xã Phước Tỉnh triển khai tại Hội nghị.

 

     Trọng tâm là Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế là bảo đảm sự an tâm trong công tác khám, chữa bệnh bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, giảm gánh nặng ngân sách, bảo đảm sự công bằng trong việc khám chữa bệnh.

      Thời gian xây dựng và nghiệm thu mô hình được tiến hành trong 01 năm và được tổ chức thực hiện  từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019.

     Qua hội nghị có các ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể xã và Bí thư chi bộ, trưởng ban 15 ấp như sau:

     Cần xác định số liệu chính xác đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng, nhân dân, những việc có thể giải quyết ngay như đổi thẻ, mất thẻ cán bộ đều cố gắng thực hiện, không để nhân dân đi lại nhiều lần, phấn đấu hoàn thành đến giai đoạn 2020.

     Cần phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ bảo hiểm và các trưởng ban 15 ấp trong việc vận động tham gia bảo hiểm và phát tờ rơi tuyên truyền.

     Khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay là trong cách tính tỷ lệ người dân tham gia BHYT như người dân, học sinh, sinh viên có hộ khẩu tại địa phương nhưng đi lao động, học tập và tham gia BHYT tại xã khác, khó xác định chính xác và không được tính vào số người tham gia BHYT tại địa phương để tính tỷ lệ bao phủ BHYT; mặt khác, người dân chưa hiểu rõ được các quyền lợi về chính sách BHYT nên tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

     * Đồng chí Lê Minh Hải tiếp thu ý kiến đóng góp, đúc kết hội nghị:

        Ban vận động và các tổ vận động tiến hành vận động các cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện chủ trương toàn dân tham gia bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Đối với hộ không có khả năng thì kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ.

        Phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm y tế đến 100% hộ gia đình trên địa bàn ấp.

        Xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Ban vận động, các tổ tự quản để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình đã phát động.

       Làm việc với Ban hành giáo Giáo xứ Phước Tỉnh để đưa nội dung mua bảo hiểm y tế vào các buổi sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền thuyết phục giáo dục tham gia.

       Định kỳ háng tháng ban chỉ đạo họp ban vận động, các tổ vận động để đánh gía kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gở khó khăn, vướn mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

     Để thay đổi nhận thức của người dân không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm, một chiều. Thay đổi nhận thức của người dân rất cần sự phối hợp của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh và người đứng đầu tổ chức này. Phải làm cho người dân hiểu được lợi ích của việc tham gia BHYT, không phải chỉ vì bản thân mình và vì trách nhiệm với cộng đồng.

     Từ thực tế trên cho thấy, nơi nào có sự quan tâm vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp xã đến các ấp thì gần như mọi vấn đề tồn tại sẽ được giải quyết, khó khăn sẽ được tháo gỡ.

    Trong thời gian tới, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị thì chỉ tiêu 85% số người tham gia BHYT tại các xã sẽ đạt các tiêu chí nông thôn mới nhằm góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã Phước Tỉnh đến năm 2020 đạt 90% dân số tham gia BHYT./.

    

 

  


Số lượt đọc: 689 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác