Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phước Tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2014-2019.
12/10/2018

Ngày 12/10, MTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh tổ chức Hội nghị uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2014-2019). Đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng uỷ xã dự, chỉ đạo hội nghị; cùng có các đồng chí :Đỗ Thị Ngọc Tiền, phó chủ tịch UBND xã; Lê Minh Hải, Chủ tịch MTTQ VN xã; 30 hội viên Mặt trận Tổ quốc, Trưởng 15 ấp.

Đồng chí Lê Minh Hải- Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã triển khai tại hội nghị.

 

          Đồng chí Lê Minh Hải, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã: triển khai công tác về vị trí, vai trò và chức năng của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện đường lối, chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ từ xã đến cáp ấp tập trung tuyên truyền thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh và thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Đồng chí Nguyễn Thành Điền- Bí Thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Điền, bí thư Đảng uỷ xã đánh giá cao chất lượng tại hội nghị; đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam xã trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả giám sát xã hội, nỗ lực hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới để cùng các cấp, các ngành của xã thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội 03 tháng cuối năm. Đặc biệt là quán triệt thực hiện tốt đại đoàn kết dân tộc; MTTQ Việt Nam xã xây dựng tốt kế hoạch Đại hội Mặt Trận cấp xã theo tinh thần tiết kiệm xã hội hoá./.

 

 


Số lượt đọc: 575 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác