Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
21/01/2019

Ngày 21-01-2019, Đảng ủy xã Phước Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Phan Thạch, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Địa điểm tại nhà hàng Kim Sơn 2.

Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng uỷ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi bộ thuộc xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện, chi bộ tới cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chi bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường trực Đảng ủy xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ xã đề ra. Kết quả trong năm 2018, chi bộ Đảng ủy đã thực hiện được 07/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các Chi bộ, Văn phòng Đảng uỷ hoàn thành 100%  nội dung chương trình, kế hoạch công tác đề ra; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đăng ký ít nhất 01 nhiệm vụ trọng tâm với xã để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt trong năm 2018; kết nạp mới 02 đảng viên; cơ quan đạt 5 chỉ tiêu an toàn, cơ quan văn hoá; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu năm 2019 gồm: 100% cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạt danh hiệu LĐTT; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Đảng ủy đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, trong năm 2019:  các chi bộ cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm; phát huy tính chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ xã./.

 


Số lượt đọc: 655 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác