Hội nghị sơ kết 06 tháng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
24/06/2019

Ngày 24/6/2019, ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UB MTTQ) xã Phước Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm của Uỷ ban MTTQ xã Phước Tỉnh và thông qua tờ trình về bầu thay thế chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; địa điểm: Hội trường B- UBND xã Phước Tỉnh.

 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp, phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Long Điền; Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tỉnh, Lê Minh Hải, Chủ tịch UBMTTQ VN xã và 39 đồng chí là thành viên Mặt trận Tổ quốc xã.

 

Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

 

- Thông qua tờ trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UB MTTQ VN xã Phước Tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; có 39/41 thành viên Mặt trận nhất trí 100% bầu đ/c Đỗ Viết Trung, CC-VHXH giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Long Điền

 

Qua Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hiệp, phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện phát biểu chỉ đạo như sau:

    - TT.UB MTTQ VN xã cần duy trì tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp các thành viên Mặt trận phát huy vai trò, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu đạt xã Nông thôn mới; Xây dựng đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết xây dựng đô thị văn minh; Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí Thư Đảng ủy xã.

 

Đồng chí Lê Minh Hải, Chủ tịch MTTQ xã.

 

(Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Long Điền

tặng hoa cho Chủ tịch MTTQ nhiệm kỳ mới và chủ tịch MTTQ nhiệm kỳ cũ).

 

Đ/c Nguyễn Thành Điền, Bí Thư Đảng ủy xã phát biểu: Yêu cầu các đ/c thường trực Mặt trận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c phó Chủ tịch Mặt trận huyện; vận động toàn dân chung sức xây dựng Nông mới; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân một cách sâu sát tham mưu cho Đảng, Nhà nước;  Yêu cầu đ/c Đỗ Viết Trung, Chủ tịch UB.MTTQ VN xã nhiệm kỳ mới với sức trẻ ra sức phấn đấu xây dựng Mặt trận Tổ quốc ngày càng vững chắc, ngày càng bền vững./.

 


Số lượt đọc: 607 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác