Chuẩn bị cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.
17/11/2019

Tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Ngày 17/11/2019, toàn thể Khu dân cư trên địa bàn xã Phước Tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Việc tổ chức ngày hội đảm bảo tính thiết thực, an toàn, tiết kiệm và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

 

Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức Ngày hội góp phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

 

 


 


Số lượt đọc: 175 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác