Hội nghị tuyên truyền đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2020.
01/07/2020

Sáng 16/6/2020, UBND tỉnh BRVT, Sở Tư Pháp tỉnh BRVT đến triển khai "Phổ biến một số nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật VN về các quyền dân sự, chính trị" cho cán bộ, nhân dân 2 xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và Thị trấn Long Hải. Địa điểm: Tại TTVH,TT & HTCĐ xã Phước Tỉnh.

 

 

Đến dự có đồng chí viên Nguyễn Thị Bích Hạnh, thuộc Sở Tư pháp tỉnh BR-VT- báo cáo viên; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó trưởng phòng tư pháp huyên Long Điền; đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tiền, Phó chủ tịch UBND xã.

 

 

Hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những qui định quan trọng của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt và Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và kết quả báo cáo quốc gia lần thứ III về tình hình thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

 


Số lượt đọc: 183 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác