Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2012 - 2015
18/12/2012
Ngày 14 /12/2012  Tại TTVH-HTCĐ  Hội khuyến học xã tổ chức  Đại Hội nhiệm kỳ 2012- 2015

Trong nhiệm kỳ 2007-2012 hội khuyến học xã luôn chủ động xây dựng khuyến học phát triển các tổ chức hội viên, coi đây là cơ sở vững chắc  cho sự liên kết các tổ chức, cá nhân và mọi lực lượng xã hội tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.các phong trào, xây dựng gia đình hiếu học, ở các khu dân cư, khuyến học trên địa bàn xã.

 

Hội khuyến học nhận được sự chung tay xã hội hóa của nhiều tập thể, cá nhân , doanh nghiệp trên địa bàn xã, tính đến nay hội khuyến học xã đã có 20 chi hội với tổng số 3682 hội viên đã giúp 500 triệu đồng cho công tác khuyến học bằng cách phát  học bổng hàng năm và giúp trẻ em nghèo hiểu học .    


Số lượt đọc: 589 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác