Tổng số lượng truy cập
379578
Số người online
7
  • Đề tài - Dự án năm 2006
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (các trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau) Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Trần Duy Tâm Thanh 12 tháng (11/2006 - 11/2007)
2 Đánh gía nguy hiểm động đất, sóng thần tỉnh BR-VT và vi phân vùng động đất TP VT. Viện vật lý địa cầu TS. Lê Tử Sơn 24 tháng (12/9/2006 - 12/9/2008)
3 Đánh gía hiện trạng các nguồn bức xạ, xây dựng bản đồ phông phóng xạ tự nhiên và đề xuất các biện pháp quản lý phục vụ phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Viện KHKT Hạt nhân TS. Lê Văn Hồng