Bế giảng lớp học nghề "Trồng rau an toàn" trên địa bàn xã (27/11/2019)

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/11/2019, UBND xã Tam Phước đã phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Long Điền tổ chức lễ bế giảng lớp dạy nghề “trồng rau an toàn” cho lao động nông thôn trên địa bàn xã.

Tập huấn phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hướng dẫn tái lập đàn trên địa bàn xã Tam Phước (21/11/2019)

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/11/2019, tại Hội trường Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Tam Phước, UBND xã đã phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Long Điền tổ chức lớp Tập huấn phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hướng dẫn tái lập đàn cho Cán bộ Nông nghiệp, Cán bộ Thú y và các hộ chăn nuôi trên địa bàn 04 xã, thị trấn gồm An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước, Long Điền.

Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” (07/11/2019)

Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, nâng cao nhận thức của Cán bộ, Công chức, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản Quy phạm pháp luật mới được ban hành, tạo sự chuyển biến trong việc tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật Việt Nam. 

Ước thực hiện Kế hoạch Nhà nước tháng 10 và Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 (03/10/2019)

Ước thực hiện Kế hoạch Nhà nước tháng 10
và Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm đợt II năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước (27/09/2019)

Thực hiện Công văn số 357/NN&PTNT ngày 26/9/2019 của Phòng NN&PTNT huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2019.


Lịch phun xịt sát trùng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước (27/09/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND xã Tam Phước về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019.
UBND xã Tam Phước thông báo lịch phun xịt sát trùng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2019 trên địa bàn xã như sau:

Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho đàn trâu, bò, dê cừu đợt II năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước (26/09/2019)

Thực hiện Công văn số 357/NN&PTNT ngày 26/9/2019 của Phòng NN&PTNT huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường UBND Tam Phước thông báo lịch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh LMLM cho đàn trâu, bò, dê, cừu đợt II năm 2019 trên địa bàn xã như sau:

Ước thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước 9 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (05/09/2019)

Ước thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước 9 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ước thực hiện Kế hoạch Nhà nước tháng 8 và Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 (07/08/2019)

Ước thực hiện Kế hoạch Nhà nước tháng 8 và Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019