chi tăng thu nhập năm 2019
14/01/2020

Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Long Điền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND xã Tam Phước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019;

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND xã về việc chi tăng thu nhập năm 2019 xem tại đây


Số lượt đọc: 204 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác