Triển khai các văn bản có hiệu lực thi hành trong năm 2021
08/02/2021

Nhằm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, nay UBND xã cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản như sau: 

1. Các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 

2. Các Nghị định, Thông tư có lực thi hành từ ngày 01/01/2021

3. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

4. Tiếp tục triển khai các văn bản đã có hiệu lực 

Xem chi tiết Công văn tại đây


Số lượt đọc: 561 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác