Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
02/06/2021

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Tam Phước, cụ thể như sau: 

Đính kèm Nghị quyết số 61/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 của Ủy ban Bầu cử xã Tam Phước về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 xem tại đây

Danh sách những người trúng cử xem tại đây


Số lượt đọc: 622 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác