Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
29/05/2021

Căn cứ Công văn số 5919/UBND-VP ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu:

Nghiêm túc triển khai thực hiện tất cả các nội dung chỉ đạo về tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh tại Công văn số 5919/UBND-VP trên địa bàn huyện Long Điền.

Đính kèm Công văn số 5919/UBND-VP ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh BR-VT xem tại đây

Đính kèm Công văn số 4864/UBND-VP ngày 29/5/2021 của UBND huyện Long Điền xem tại đây


Số lượt đọc: 686 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác