Điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (Đoạn từ ngã ba bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52)
01/01/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (Đoạn từ ngã ba bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52).

Chủ đầu tư: Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông

Chi tiết gói thầu:

1/Điều chỉnh nội dung gói thầu số 09 (Rà phá, xử lý bom mìn vật nổ):

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

09

Rà phá, xử lý bom mìn vật nổ

1.226.024.087

Chỉ định thầu, một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý 2/2020

2 tháng

Trọn gói

2/Bổ sung kế họach lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

16

Xây lắp hạng mục cấp nước

7.500.000.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý 2/2020

36 tháng

Trọn gói

Quyết định số 1101/QĐ-UBND


Số lượt đọc: 770 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác