Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Điền
10/02/2021

Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

+ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh; (XEM TẠI ĐÂY)

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Điền; (XEM TẠI ĐÂY)

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Điền (XEM TẠI ĐÂY)


Số lượt đọc: 741 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác