Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
24/10/2018
Để bảo vệ an toàn dịch bệnh Tai xanh cho đàn heo trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp – PRRS) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh năm 2018 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:

- Tạo được miễn dịch và duy trì mức kháng thể chống bệnh Tai xanh thường xuyên trong quần thể đàn heo trên địa bàn tỉnh;

- Góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng, cơ sở An toàn dịch bệnh (ATDB) động vật trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

- Đối tượng tiêm phòng: Tiêm cho đàn heo khỏe mạnh từ 30 ngày tuổi trở lên (trừ heo nái mang thai và heo thịt trước khi giết mổ 30 ngày)

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 20/11/2018

4. Phương pháp thực hiện:

4.1. Đối với các hộ chăn nuôi heo gia đình, gia trại có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con trở xuống thuộc phạm vi nhà nước tổ chức tiêm phòng:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cung cấp vắc xin Tai xanh phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương;

- UBND xã (phường, thị trấn) tổ chức tiêm phòng cho đàn heo trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND huyện (TP, TX) và hướng dẫn chuyên môn của Trạm Chăn nuôi và Thú y; lập hồ sơ tiêm phòng và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện (TP, TX), Trạm Chăn nuôi và Thú y.

            4.2. Đối với các cơ sở chăn nuôi heo có tổng đàn trên 200 con; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Chủ cơ sở tự mua vắc xin tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Chính sách hỗ trợ:

5.1. Hỗ trợ cho người chăn nuôi heo:

            Thực hiện theo Nghị quyết số 25/2018/NQ –HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

- Đối với các hộ gia đình hoặc gia trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh có tổng đàn từ 200 con trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí vắc xin Tai xanh và tiền công tiêm phòng;

- Đối với các trang trại chăn nuôi heo có tổng đàn trên 200 con; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Không được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng của nhà nước.

5.2. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép:

Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./


Số lượt đọc: 624 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác