Đảng ủy xã Tam Phước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/ĐU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/12/2018 tại Hội trường UBND xã, Thường trực Đảng ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật; Nghị quyết số 13-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Chủ trì buổi Hội nghị là ông Kiều Văn Lý - HUV- Bí thư Đảng ủy xã và trực tiếp làm báo cáo viên. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban ngành, Đoàn thể xã và toàn bộ Đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Hội nghị quán triệt nhằm giúp cấp ủy Chi bộ, các Ban ngành, Đoàn thể và toàn thể Đảng viên nắm bắt kịp thời những nội dung, mục tiêu, quan điểm về các nội dung, mục tiêu, quan điểm về các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Từ đó tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội.

 


Số lượt đọc: 1411 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác