Xã Tam Phước đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
11/03/2019

Xã Tam Phước đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019


Vào lúc 14 giờ chiều ngày 11/3/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị giao ban Tổ Dân cư tháng 3 năm 2019 nhằm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 tại Hội trường UBND xã. Tham dự tại buổi Hội nghị gồm có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành, Hội, Đoàn thể xã, Lãnh đạo 03 trường học, Trưởng 06 Ban ấp, Tổ trưởng 33 Tổ Dân cư về tham dự.

Tại hội nghị, các Ban ngành xã đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hộ, quốc phòng – an ninh trong quý I năm 2019. Qua đó, các Ban ngành cũng đã rà soát, chỉ ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó thực hiện cần đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là: Chỉ tiêu các nguồn thu, công tác vận động Nhân dân tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, tỷ lệ tham gia thu gom rác thải chưa cao; 02 Tiêu chí nông thôn mới khó đạt gồm: Tiêu chí 10: Thu nhập và Tiêu chí 15: Y tế.

Bên cạnh đó, các Ban ngành cũng đã triển khai các nội dung cam kết về công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, san lấp đất, xây dựng, bảo vệ môi trường, tình hình an ninh trật tự và hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã Tam Phước; Triển khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng Nông thôn mới và Công văn số 387/SNN-VPĐP ngày 20/02/2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Ngoài ra, còn thông báo về Danh mục đầu tư khởi công 2019 và chuẩn bị đầu tư 2020 trên địa bàn xã.

 

Sau khi nghe các Ban ngành, đoàn thể, các Ban ấp, Tổ Dân cư báo cáo, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã đã kết luận: các Ban ngành xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm được giao trong năm 2019 nhất là các chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu hoàn thành 100%; Đề nghị Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện trong quý I năm 2019 và bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu khó đạt nhằm đảm bảo đạt 19/19 Tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019. Chỉ đạo ngành Công an xã tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; ra quân dọn dẹp lấn chiếm lòng lề đường Tỉnh Lộ 44B và Hương lộ 14 trước, trong và sau cao điểm Lễ Dinh Cố, Lễ hội Dinh Cô – Long Hải và Lễ cúng giỗ Bà Rịa. Đồng thời triển khai thực hiện các nội dung Đăng ký xây dựng xã an toàn về an ninh, trật tự năm 2019 theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.


Số lượt đọc: 1323 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác