Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh từ đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020) đến ngày 28/02/2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020
16/03/2019
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh từ đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020) đến ngày 28/02/2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

xem tại đây


Số lượt đọc: 167 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác