V/v thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
19/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11796/VPCP ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; căn cứ danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 18/3/2020, UBND xã Tam Phước ban hành Công văn số 469/UBND-VP về việc thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

Xem chi tiết Công văn tại đây

 

 


Số lượt đọc: 126 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác