Thông báo về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020
27/03/2020
Nhằm thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã có nhu cầu tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. Nay,  UBND xã Tam Phước ban hành Thông báo số 527/TB-UBND ngày 25/3/2020 

 

xem chi tiết Thông báo tại đây


Số lượt đọc: 1743 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác