Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã Tam Phước năm 2020
27/03/2020

     Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

   Nay, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

   


Số lượt đọc: 774 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác