Thông báo nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho đối tượng gia đình chính sách, Bảo trợ xã hội lãnh lương hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo
13/05/2020

         Nhằm tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, đối tượng BTXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

         UBND xã Tam Phước thông báo đến các gia đình chính sách, đối tượng BTXH lãnh lương hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến tại UBND xã Tam Phước để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thời gian cụ thể
như sau:
      - Ấp Phước Lăng, Phước Hưng, Phước Trinh nhận tiền từ 08h đến 11h, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (Sáng thứ sáu)
     - Ấp Phước Trung, Phước Bình, Phước Nghĩa nhận tiền từ 14h đến 17h, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (Chiều thứ sáu)
       Lưu ý: khi nhận tiền đi đúng đối tượng không được nhận thay. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền

Xem chi tiết Thông báo tại đây

 


Số lượt đọc: 1219 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác