Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” và “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước
23/06/2020

        Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

        Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tạo điều kiện để các gia đình trên địa bàn xã có dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, giới thiệu nét văn hóa gia đình đặc thù của từng Ban ấp, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình trên địa bàn xã.

         Nay, Ủy ban nhân dân xã Tam Phước ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” và “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020 trên địa bàn xã.

          Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 1112 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác