KẾ HOẠCH Xét thoát nghèo năm 2020 giai đoạn năm 2016-2020
05/08/2020

              Nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Phước theo chỉ tiêu Kế hoạch giảm nghèo bền vững của huyện giao năm 2020 và đảm bảo việc bình xét thoát nghèo năm 2020 đúng quy trình, đảm bảo chính xác, dân chủ, minh bạch và công bằng. Nay, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch số 1319/KH-UBND, ngày 05/8/2020 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (xét thoát nghèo).

               Xem Chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 911 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác