triển khai Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rạ - Vũng Tàu
11/07/2019

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 16/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2019. Quyết định này sửa đổi, bổ sung 10 Điều của  Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018, cụ thể: Điều 3,Điều 4,  Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 15, Điều 18, Điều 24.

Nội dung Quyết định xem tại đây


Số lượt đọc: 487 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác