Về việc bổ sung 50% tăng thu năm 2019
15/01/2020
 Bổ sung 50% nguồn tăng thu trên địa bàn xã năm 2019 để làm nguồn cải cách tiền lương

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 15/1/2020 của UBND xã về  Bổ sung 50% nguồn tăng thu năm 2019 xem tại đây


Số lượt đọc: 345 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác